Trudności związane z odnowioną kamienicą w Łodzi: niesprawne wodomierze i brak komunikacji z Zarządem Lokali Miejskich

Odrestaurowana kamienica przy ulicy Legionów w Łodzi boryka się z kolejnymi problemami, które pojawiły się natychmiast po oddaniu obiektu do użytkowania mieszkańców. Obecnie, oprócz oczekiwania na usunięcie istniejących usterek, mieszkańcy muszą również czekać na ponowne legalizowanie wodomierzy. Sytuacja ta nie jest pierwsza tego rodzaju w tym mieście – już wcześniej, w lutym, informowaliśmy o podobnym przypadku na Olechowie.

Wodomierze zainstalowane w kamienicy znajdującej się przy Legionów 15 przez trzy lata nie były atestowane. Pomimo tego, za rok 2021 lokatorzy zostali rozliczeni na podstawie uzyskanych odczytów. W związku z powyższym mieszkańcy wystosowali oficjalny dokument skierowany do Joanny Skrzydlewskiej, Wiceprezydent miasta Łodzi odpowiedzialnej między innymi za sprawy mieszkaniowe. Powodem podjęcia takiego działania było to, że żadna osoba reprezentująca Zarząd Lokali Miejskich nie wyraziła chęci podjęcia rozmów z mieszkańcami dotyczących tego problemu.