Transformacja ulicy Skorupki w Łodzi: nowa zieleń i ulepszone chodniki

Rozpoczęto prace modernizacyjne na kolejnym odcinku ulicy Skorupki w centralnej części Łodzi. Przestrzeń publiczna zyska tam na estetyce dzięki dołożeniu dodatkowej roślinności oraz poprawie standardów infrastruktury pieszej. Inwestycja ta jest możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu obywatelskiego, na co zgodzili się mieszkańcy miasta.

W październiku poprzedniego roku, 886 łodzian opowiedziało się za remontem fragmentu ul. Skorupki, pomiędzy ulicami Wólczańską a Stefanowskiego. Głównym celem była wymiana podniszczonej nawierzchni oraz wprowadzenie większej ilości zielonych elementów wzdłuż ulicy. Projekt przewiduje, że nowa estetyka będzie harmonijnie współgrać z wyglądem sąsiedniego odcinka ulicy Piotrkowskiej – Wólczańskiej, który przeszedł gruntowną przebudowę kilka lat temu. Niemniej jednak, w przeciwieństwie do tego odcinka, na obecnym placu budowy nie zostanie położona nawierzchnia z cegły klinkierowej.

Wnioskodawcy szacowali, że koszt realizacji zadania wyniesie 355 500 zł, jednak przetarg na prace budowlane przyniósł konieczność weryfikacji kosztów. Miasto Łódź ujawniło na swojej oficjalnej stronie, że ostateczna wartość projektu, obejmująca zarówno planowanie jak i wykonanie prac, wynosi niemal milion złotych.

Dwa miesiące po rozpoczęciu prac, większość nowych chodników z obniżonymi krawężnikami oraz specjalnymi płytkami dla osób niepełnosprawnych została już ukończona. Łódzki Zarząd Inwestycji Miejskich poinformował również o usunięciu kolizji teletechnicznych oraz regulacji armatury. Pracownicy firmy DB Construct przygotowali także teren po północnej stronie ulicy pod przyszłe nasadzenia roślinności, planując umieścić tam rabaty preriowe (które są niewymagające pod względem utrzymania) oraz krzewy.