Spółka Łódzkie Inwestycje – nowa nadzieja dla remontów miejskich w Łodzi

W trakcie ostatniej Sesji Rady Miejskiej, radni podjęli decyzję o przekazaniu dodatkowych uprawnień spółce Łódzkie Inwestycje. W przyszłości to właśnie ta organizacja będzie odpowiedzialna za przeprowadzanie remontów w mieście Łodzi. Decyzja ta stanowi ważny krok w procesie usprawnienia zarządzania inwestycjami w mieście.

Krzysztof Makowski, łódzki radny reprezentujący Lewicę, z entuzjazmem odniósł się do powyższej decyzji. Jego zdaniem, taki kierunek zmian umożliwi uniknięcie sytuacji, w której inwestorzy na spotkaniach inwestycyjnych oznajmiają, że będą mogli rozpocząć inwestycje, ale dopiero po upływie miesiąca.

Projekt uchwały dotyczący powierzenia nowych kompetencji spółce Łódzkie Inwestycje wprowadzono do porządku obrad podczas tej samej sesji. Dotychczas odpowiedzialność za remonty na łódzkich drogach spoczywała na Zarządzie Dróg i Transportu (ZDiT) oraz Zarządzie Inwestycji Miejskich (ZIM).

Decyzja ta rodzi pytania o przyszłość obu zarządów. Kosma Nykiel, inny radny Rady Miejskiej w Łodzi, przypomniał, że kilka lat temu dokonano podziału ZDiT i wyodrębniono ZIM. Wyniki tego eksperymentu są znane – inwestycje nie były prowadzone efektywniej, zaś powstał spór o to, która instytucja powinna odpowiadać za ich realizację. Obecnie wydaje się, że miasto powróciło do punktu wyjścia.