Spadek liczby uczniów wybierających zajęcia z religii w łódzkich szkołach

Łódzki samorząd dostrzegł obniżenie liczby uczniów, którzy wybierają lekcje religii w szkołach pod ich zarządem. Informacje na ten temat zostały udostępnione przez lokalne władze miasta Łodzi. Ogółem, spośród 64 tys. uczniów, naukę z zakresu religii zdecydowało się podjąć mniej niż połowa.

Informacje przekazane przez magistrat miasta Łodzi pokazują, że w bieżącym roku akademickim z około 64 tys. uczniów, zainteresowanie lekcjami z religii wykazało 30 747 młodych mieszkańców tego miasta, uczących się w różnych typach szkół. Są wśród nich 25 806 uczniów szkół podstawowych, 3625 licealistów, 1241 studentów techników oraz 75 uczniów szkół branżowych.