Samotnym Seniorom na Pomoc – Łódzki Telefon Życzliwości

Święta Bożego Narodzenia to czas intensywnego życia rodzinnego, ale co w sytuacji, gdy senior pozostaje sam? Wówczas wsparcie niesie Telefon Życzliwości z Łodzi – niezwykły projekt prowadzony przez wolontariuszy, którzy również są osobami starszymi.

Konsultanci działający w ramach łódzkiego Telefonu Życzliwości doskonale rozumieją, jak ogromne znaczenie dla samotnego seniora ma prosta rozmowa. Są to osoby starsze, które oferują swoim rówieśnikom możliwość „wylania się”. Wielu seniorów zmaga się z różnorodnymi problemami zdrowotnymi, jednak często najcięższe doświadczenie stanowi dla nich samotność. Ich życiowi partnerzy często już nie żyją, a rodziny nie zawsze mogą poświęcić im wystarczająco dużo czasu. Dodatkowo, wiele razy problemem jest przepaść pokoleniowa dzieląca seniorów od ich najbliższych.

Możliwość rozmowy z osobą w podobnym wieku, posiadającą zbliżone wspomnienia lub problemy, jest po prostu koniecznością. Szczególnie istotna staje się ta kwestia, gdy stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z ofert centrów dla seniorów. W tych miejscach każdego dnia można wziąć udział w zajęciach i spotkaniach z osobami w podobnym wieku. Potrzeba rozmowy z kimś bliskim, kto zrozumie sytuację samotnego seniora, rośnie szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Łódzki Telefon Życzliwości stanowi doskonałe rozwiązanie dla samotnych seniorów. Zapraszamy do skorzystania z tej formy wsparcia, którą tworzy grupa wolontariuszy, w tym również osób po sześćdziesiątce. Codziennie obsługują oni linie telefoniczne, aby odbierać połączenia od innych seniorów szukających informacji czy potrzebujących prostej rozmowy. Takie połączenie może być prawdziwym antidotum na samotność, może również pomóc w rozstrzygnięciu problemów prawnych lub socjalnych. Pamiętajmy, że suma wiedzy zgromadzona przez całą grupę wolontariuszy jest nieporównywalnie większa niż wiedza pojedynczego człowieka.