Rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi na rok 2023

Podczas rekrutacji na rok propedeutyczny 2023, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi przyjęło do swojej społeczności siedmiu nowych kandydatów. Ci mężczyźni, którzy przeszli przez proces rozmów z przełożonymi instytucji, a także z ojcem duchownym, udowodnili swoją znajomość podstaw wiedzy teologicznej poprzez pomyślne zdanie egzaminu.

Dodatkowo, program studiów dla starszych kandydatów (35 lat i więcej) w łódzkim seminarium zostanie wzbogacony o ośmiu nowych studentów. Ten specjalny program jest dedykowany dla tych, którzy zdecydowali się na duchowe powołanie w późniejszym okresie życia.

Sposób przyjmowania kandydatów do łódzkiego seminarium składa się z dwóch etapów. W bieżącym roku, czterech mężczyzn zostało przyjętych podczas pierwszego etapu rekrutacji, natomiast trzech innych dołączyło do nich po drugim etapie. Większość z nich to osoby, które wcześniej zdobywały wykształcenie na innych uczelniach lub pracowały, tylko jeden z nowych studentów jest bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej. Wszyscy rozpoczną swoją formację duchową na roku propedeutycznym we wrześniu.