Przetarg na rozszerzenie Kociego Szlaku do 15 lutego: firma budowlana ma 8 i 18 miesięcy na realizację dwóch części kontraktu

Do połowy lutego, firmy z branży budowlanej mają możliwość zgłaszania swoich propozycji w konkursie ofert. Celem przetargu jest rozbudowa istniejącej infrastruktury rowerowej znajdującej się na Kocim Szlaku.

Dotychczas ukończono już trasę biegnącą od historycznej dzielnicy Księży Młyn aż do al. Śmigłego Rydza, przechodząc przez ul. Przędzalnianą. Kolejny etap przewiduje rozbudowę drogi rowerowej, która będzie śledziła trasę niegdyś wytyczoną przez Kolej Scheiblerowską. Całość zadania została podzielona na dwie sekcje.

Pierwsza część obejmuje budowę trasy aż do ul. Milionowej, początkowo prowadzącą wzdłuż ul. Zbiorczej, następnie zaś wzdłuż ul. Do Folwarku. Plany przewidują jednak więcej – na poziomie ul. Paryskiej planowane jest stworzenie odnogi skierowanej na północ, prowadzącej do al. Piłsudskiego. Na ten odcinek został już przygotowany projekt, i zwycięzca przetargu będzie miał 8 miesięcy od dnia podpisania kontraktu na finalizację inwestycji.

Druga część projektu to realizacja, za pomocą metody zaprojektuj i wybuduj, ciągu pieszo-rowerowego położonego na południowej stronie al. Piłsudskiego. Planowany odcinek ma biec od ul. Paryskiej do ul. Niciarnianej. Wykonawca, który wygra przetarg, otrzyma 18 miesięcy na wykonanie zadania od momentu podpisania umowy.