Przegląd majątku Waldemara Budy – ministra rozwoju i technologii oraz łódzkiego posła PiS

Waldemar Buda, polityk Prawa i Sprawiedliwości pełniący funkcję ministra rozwoju i technologii oraz reprezentujący Łódź w Sejmie RP, ma obowiązek regularnie składać oświadczenia majątkowe. Jak prezentuje się jego sytuacja finansowa za rok 2022? Czy minister zarobił więcej w tym czasie, czy może notuje spadek majątku? Dokonał jakichś istotnych zmian w swoim majątku, takich jak zakup samochodu czy mieszkania albo zaciągnięcie kredytu? Wszystkie te informacje można uzyskać dzięki analizie oświadczenia majątkowego złożonego przez Waldemara Budę za rok 2022.

Przypomnijmy, że Waldemar Buda urodził się 21 września 1982 roku i jest prawnikiem oraz radcą prawnym. Zasiada w ławach Sejmu od 2015 roku, a wcześniej przez kilka lat (2019-2022) był sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Od 2022 roku pełni obowiązki ministra rozwoju i technologii.

Zgodnie z przepisami, posłowie muszą składać oświadczenia o stanie majątku zarówno na początek i koniec kadencji, jak i za każdy kolejny rok. Mają obowiązek wpisywać do takiego dokumentu wszystkie składniki swojego majątku oraz wartości tych składników, odnoszące się do ostatniego dnia poprzedzającego rok, za który składane jest oświadczenie. Oświadczenia te muszą być złożone nie później niż do końca kwietnia każdego roku.

Analiza oświadczenia majątkowego Waldemara Budy za rok 2022 pozwala uzyskać szczegółowe informacje na temat jego sytuacji finansowej w tym okresie oraz ewentualnych inwestycji czy zmian w jego majątku, co pozwala ocenić, czy politykowi udało się wzbogacić, czy też stracił na wartości swojego majątku.