Przebudowa Ulicy Rewolucji 1905 r. na korzyść rowerzystów

Ruch rowerowy na ulicy Rewolucji 1905 roku po jej modernizacji zostanie przekształcony w dwukierunkowy, rozciągając się od ulicy Kilińskiego aż do Placu Pokoju. Kierujący pojazdami będą mieli możliwość poruszania się jedynie prawym pasem przy jadzie w stronę ulicy Uniwersyteckiej. Po lewej stronie tego pasa zaplanowano utworzenie strefy parkingowej dla samochodów. Pośrodku pasów ruchu i chodnika znajdować się będzie nowopowstała droga dla rowerzystów, umożliwiająca podróżowanie w obie strony.

W celu ułatwienia rowerzystom pokonania skrzyżowania z ulicą Kilińskiego, powstanie specjalna śluza. Podobne udogodnienia mają pojawić się na każdej z intersectujących przecznic. Z kolei na skrzyżowaniu z ulicą Sterlinga zaplanowano budowę dodatkowych śluz i dedykowanego wyłącznie dla rowerów lewoskrętu.

Całość infrastruktury służącej potrzebom osób poruszających się na „dwóch kółkach” zostanie odpowiednio oznaczona – poprzez użycie czerwonego koloru – tam, gdzie styka się ona z drogą dla samochodów. Takie rozwiązanie ma na celu podkreślenie jasności sytuacji oraz zwrócenie uwagi użytkowników drogi.

Zmiany dotkną również Plac Pokoju. Tam, w miejscu obecnej ścieżki rowerowej przy ulicy Rewolucji 1905 r., powstaną: włączenie i ciąg pieszo-rowerowy prowadzący do ulicy Kamińskiego oraz przejazd dla rowerzystów przez ulicę Uniwersytecką, co umożliwi im wjazd na ulicę Wierzbową.