Protest mieszkańców Złotna przeciwko nowemu osiedlu mieszkaniowemu

Na osiedlu Złotno wśród mieszkańców narasta niezadowolenie dotyczące planów budowy nowego zespołu mieszkalnego. Choć lokalizacja przewidywanej inwestycji, w okolicach ulic Podchorążych i Rąbieńskiej, może wydawać się atrakcyjna dla potencjalnych lokatorów, to jednak dla obecnych rezydentów oznacza ona zagrożenie dla otaczającej ich przyrody.

Jest to obszar o dużej wartości naturalnej, w którym znajduje się las pełen dzikiej fauny. Właśnie tam swoje siedliska mają różne gatunki zwierząt, a przede wszystkim – chronione dzięcioły. Mieszkańcy argumentują, że powinien to być wystarczający powód, aby zaniechać planów budowy na tym terenie.

Mimo tych zastrzeżeń oraz początkowych obietnic ze strony władz miasta o ochronie tego obszaru, okazuje się, że jedna z działek została już sprzedana pod inwestycję mieszkaniową. To wywołało jeszcze większe oburzenie wśród mieszkańców Złotna, którzy uważają, że obietnice miasta były jedynie pustymi słowami.