Powrót do starej trasy tramwajowej?

Po pięciu latach od zawieszenia ruchu tramwajowego, miasto Łódź planuje przedstawić pierwszą koncepcję przywrócenia trasy tramwajowej do pętli Marysin-Warszawska.

Stara trasa w nowym wydaniu

Jest perspektywa przedłużenia potrójnego kursu tramwajowego do końca położonego na skrzyżowaniu Warszawskiej i Wycieczkowej. Obecnie jedynym sposobem dotarcia tam jest zastępczy autobus. W ciągu ostatnich pięciu lat, z powodu złego stanu torowisk i sieci trakcyjnej, zamknięto wiele odcinków linii tramwajowych. Są to zarówno podmiejskich, jak te do Ozorkowa czy Lutomierska, jak i kończących się w granicach administracyjnych Łodzi, np. do Dół, Kozin czy właśnie do pętli Marysin-Warszawska. W tym ostatnim przypadku trasa stopniowo się skracała, aż do czasowego końca linii na skrzyżowaniu Warszawskiej i Skrzydlatej, a później do pętli przy rondzie Powstańców 1863 r.

Autobus za tramwaj

Zastępcza linia autobusowa Z3 rozpoczęła kursowanie na odcinku bez komunikacji tramwajowej. Obsługuje ona obszar o relatywnie niskiej urbanizacji, charakteryzujący się luźnymi domami jednorodzinnymi.  Znajduje się tam kilka ważnych obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły dla osób niewidomych i słabowidzących czy przystanek kolejowy Łódź-Warszawska. Dostęp do tych obiektów wymaga teraz dodatkowego przesiadania, które nie odbywa się na jednej platformie przystankowej. Miasto zapewniało, że planuje w przyszłości wznowić ruch na zamkniętym odcinku, ale nie podało konkretnych informacji dotyczących niezbędnych inwestycji. Teraz zamierza przedstawić realne zamiary w tej sprawie.