Postęp prac na przystanku Łódź Zakrzew: Pierwszy peron już gotowy

Rozpoczęcie budowy przystanku Łódź Zakrzew miało miejsce zaledwie trzy miesiące temu. Teraz, mieszkańcy osiedla Zarzew w Łodzi, jak i wszyscy podróżujący tędy, mogą podziwiać gotowy do użytku pierwszy z planowanych dwóch peronów. Znajduje się on przy wiaduktach drogowych usytuowanych na ulicy Przybyszewskiego.

Przyjazne dla pasażerów rozmieszczenie peronów umożliwi swobodne i szybkie przechodzenie między środkami transportu kolejowego i miejskiego. Wszystko to stanie się dostępne jeszcze przed końcem obecnego roku.

Celem tej inwestycji, finansowanej z Programu Przystankowego, jest zwiększenie wygody korzystania z komunikacji miejskiej. Całościowy koszt realizacji przedsięwzięcia to kwota zbliżona do 4,1 miliona złotych.