Planowane zakończenie budowy ul. Liściastej w 2024 roku – otwarte oferty przetargowe

16 lutego, piątkowy dzień, to data, w której Zarząd Inwestycji Miejskich otworzył złożone oferty w ramach przeprowadzanego przetargu. Celem procedury jest znalezienie wykonawcy do dokończenia budowy ul. Liściastej, rozpoczynającej się od przejazdu kolejowego i kończącej na skrzyżowaniu z ulicą Mglistą. Zgodnie z harmonogramem miejskim, finalizacja prac ma nastąpić nie później niż w 2024 roku.

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w procesie przetargowym zgłosiło się dziewięć firm. Najniższą kwotę za realizację zadania zaproponowała firma JAGEZ, która jest gotowa podjąć się zadania za niespełna 3,7 mln zł. Kolejne oferty przedstawiły: DB Construct (kwota nieco przekracza 3,7 mln zł), Zakład Remontowo Drogowy (3,8 mln zł), STRABAG (kwota przekracza 4 mln zł), Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych (ok. 4,3 mln zł), WŁODAN (kwota zbliża się do 4,4 mln zł), Konsorcjum KONMAG Dobrzyńska Roboty Budowlane i LARKBUD (4,5 mln zł), ERBEDIM (4,8 mln zł) oraz Balzola Polska (kwota zbliża się do 5 mln zł). Zarząd Inwestycji Miejskich przystąpił do szczegółowej analizy złożonych ofert, a umowa z wybranym wykonawcą będzie podpisana w marcu, o ile nie wystąpią żadne utrudnienia.

W ramach planu inwestycyjnego przewidziano położenie nowej nawierzchni jezdni, ale także budowę chodników zlokalizowanych po północnej stronie ulicy, przy istniejącej zabudowie. Dodatkowo zaplanowano realizację zjazdów do posesji oraz systemu odprowadzającego wodę. Ważnym elementem prac będzie usunięcie wszelkiego rodzaju kolizji oraz nasadzenie nowych roślin – krzewów, drzew i trawników.

Przypomnieć należy, że wcześniejsze etapy budowy ul. Liściastej kosztowały 4,4 mln zł. W jego ramach odbyło się pokrycie utwardzoną nawierzchnią odcinka od al. Włókniarzy do przejazdu kolejowego.