Obchody Dnia Policji 2023 w Opocznie o zasięgu międzypowiatowym

Rok 2023 przyniósł wyjątkowe świętowanie Dnia Policji w Opocznie, które miało charakter międzypowiatowy. Uroczystości objęły swoim zasięgiem nie tylko lokalną komendę, ale także placówki policyjne w sąsiednich powiatach: Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim, Rawie Mazowieckiej, Brzezinach oraz KPP Łódź-Wschód. To właśnie podczas tych obchodów doszło do licznych awansów i wręczenia odznaczeń dla zasłużonych funkcjonariuszy.

Zgodnie z tradycją i ceremoniałem policyjnym, centralnym punktem uroczystości był apel, który zorganizowano na specjalnie przygotowanym placu, znajdującym się pomiędzy Miejskim Domem Kultury w Opocznie a miejscową krytą pływalnią o nazwie „Opoczyńska Fala”. Ten wyjątkowy moment zgromadził kilkadziesiąt osób z mundurów – przedstawicieli sześciu komend policji: KPP w Opocznie, KMP w Piotrkowie Trybunalskim, KPP Łódź-Wschód, KPP w Tomaszowie Mazowieckim, KPP w Rawie Mazowieckiej oraz KPP w Brzezinach. Wśród nich znaleźli się również nadinspektor Sławomir Litwin, pełniący funkcję komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi, a także inni komendanci miejski i powiatowi.