Nowe odkrycie podczas budowy skweru w Łodzi: kolejny fragment historii miasta ujawniony

Podczas realizacji prac związanych z budową skweru na ulicy Ogrodowej w Łodzi, natrafiono na ciekawy artefakt historyczny. To właśnie tutaj, pod warstwą ziemi, ukryte było ceglane sklepienie kanału, który kiedyś przepływała rzeczka znana wszystkim mieszkańcom miasta. Okazało się, że jest to fragment dawnej łódzkiej strugi zwanej Ciekiem od Piotrkowskiej.

Dokonane odkrycie nie jest pierwszym tego typu przypadkiem. Wręcz przeciwnie, jest to już piąte miejsce, które skrywało w swoich rejonach resztki wspomnianego kanału. Znaleziskiem tym podzielił się z nami obszar znajdujący się w bliskim sąsiedztwie słynnej famuły Poznańskiego, precyzyjnie na ulicy Ogrodowej pod numerem 28.

Choć może wydawać się, że takie odkrycia są niespodziewane, w przypadku tej lokalizacji nie były one dla nikogo zaskoczeniem. Otóż, trasa dawnego cieku jest dobrze udokumentowana i znana wielu łodzianom. Dlatego też nie jest to dla nich nowość, ale z pewnością stanowi ciekawostkę i dodatkowy element budujący historię ich miasta.