Nowa era łódzkiej infrastruktury drogowej: powstanie Łódzkie Inwestycje

Pierwszego dnia września, struktura zarządzania pracami drogowymi w Łodzi przeszła istotną przemianę. Nowo utworzona spółka miejska, nazwana Łódzkie Inwestycje, zaczęła swoje działania. Jej kluczowym zadaniem będzie zarządzanie procesem budowy nowych dróg oraz modernizacją tych już istniejących na terenie miasta. Ponadto, firma będzie odpowiedzialna za późniejsze utrzymanie szos, co jest integralnym elementem cyklu życia infrastruktury drogowej.

Łódzkie Inwestycje staną na czele projektów inwestycyjnych związanych z drogami publicznymi i wewnętrznymi pod egidą Urzędu Miasta Łodzi. Firma ma na celu nie tylko odbudowę i modernizację obecnych dróg, ale także ekspansję sieci drogowej poprzez budowę nowych arterii komunikacyjnych na gruntach komunalnych.

Niezależnie od tego, firma Łódzkie Inwestycje zostanie zobowiązana do utrzymania wszystkich dróg, które podlegają jej jurysdykcji, w odpowiednim stanie technicznym po zakończeniu realizacji projektów inwestycyjnych. Taką informację udzieliło nam Biuro Rzecznika Prasowego prezydent Łodzi, Hanny Zdanowskiej. Właściwości utrzymaniowe spółki obejmują zawieranie kontraktów na specyficzne projekty z miastem, które będzie szczegółowo określać zakres prac na każdym odcinku drogi.