Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

W każdym roku 3 grudnia obchodzone jest globalne święto, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku jako Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Pierwotnie, zostało uchwalone w celu podsumowania Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983–1992) i od tamtego czasu, jest regularnie celebrowane na całym świecie.

Podstawowym celem tego dnia jest promocja praw osób niepełnosprawnych oraz inicjatyw wspierających pełną realizację tych praw poprzez różnorakie eventy organizowane globalnie. W bieżącym roku, w kontekście upamiętnienia 600-lecia istnienia miasta Łodzi, postanowiono na terenie tego miasta zorganizować konkurs artystyczny dla osób niepełnosprawnych. Konkurs ten ma na celu zebranie prac artystycznych o tematyce związanej z Łodzią, takich jak fotografie, obrazy czy grafiki.

Wszystkie prace należy zgłaszać do Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, zlokalizowanego przy ulicy Piotrkowskiej 17. Zgłoszenia są przyjmowane codziennie między godzinami 10:00 a 18:00, a termin nadsyłania prac upływa 12 grudnia o godzinie 18:00.

Po zakończeniu zgłaszania prac, komisja konkursowa wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają nagrody. Głównym tematem konkursu jest „Łódź – moje miasto” i zachęcamy do udziału w nim zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych.