Konstrukcja Trasy Górnej – nowej arterii komunikacyjnej w Łodzi

Realizacja ostatniego, trzeciego etapu budowy Trasy Górnej, która ma na celu zapewnić dodatkowy dojazd do autostrady A1 z regionów nadmorskich aż po górzyste tereny Tatr, zbliża się do końca. Zadaniem tej trasy jest połączenie ulic Rzgowskiej i Bartoszewskiego z węzłem autostrady A1.

Wykonawca projektu już zakończył prace drogowe, kanalizacyjne, wodociągowe oraz teletechniczne. Teraz przygotowuje się do odbioru inwestycji. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną prace wykończeniowe brukarskie, a budowa przepustów również dobiegnie końca. Dodatkowo, w ramach prac wykończeniowych, wykonawca montować będzie słupy oświetleniowe i oprawy, malować oznakowanie drogowe oraz porządkować teren wokół inwestycji.

Nowo powstała arteria komunikacyjna umożliwi kierowcom łatwiejsze dotarcie z południowych dzielnic miasta do węzła Łódź Górna na autostradzie A1. Trasa, rozpoczynająca się na ulicy Rzgowskiej, prowadzi aż do granic miasta przy ulicy św. Rafała Kalinowskiego, a następnie biegnie przez gminę Brójce w kierunku autostrady A1.

Łódź jest odpowiedzialna za budowę 5 km nowej drogi, natomiast na gminę Brójce przypada realizacja 2 km trasy. Trasa Górna będzie składać się z jednego pasa ruchu w każdym kierunku. Nośność trasy została zaprojektowana tak, aby mogła wytrzymać obciążenia na poziomie porównywalnym ze standardami autostrad i dróg ekspresowych. W miejscach, gdzie trasa krzyżuje się z ulicami Nowe Górki, Bronisin, Brójecką i św. Rafała Kalinowskiego zbudowane zostały ronda. Przewidziano również budowę chodników i ścieżek rowerowych. Wzdłuż trasy posadzone zostanie łącznie 300 drzew i ponad 22 tysiące krzewów.