Kolejne prace poszukiwawcze na cmentarzu św. Wojciecha w Łodzi: poszukiwane są szczątki dzieci z okresu II wojny światowej

Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN ponownie przystąpił do prac na cmentarzu św. Wojciecha w Łodzi. Ich misją jest odkrycie szczątków dzieci, które padły ofiarą niemieckiego obozu zlokalizowanego przy ulicy Przemysłowej w tym samym mieście podczas okupacji.

W ramach dotychczasowych prac badawczych przeanalizowano cztery z planowanych ośmiu miejsc, gdzie mogłyby znajdować się groby nieletnich ofiar. W wyniku tych badań udało się odkryć i ekshumować szczątki czterech osób. Pierwsze wyniki antropologiczne sugerują, że mogą to być pozostałości po czterech nastoletnich chłopcach.

Obóz prewencyjny (izolacyjny) dla dzieci i młodzieży w Łodzi – Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt działał od 1942 do 1945 roku. Został on stworzony na terenie wydzielonym z łódzkiego getta, a nadzorem nad nim sprawowała niemiecka Policja Bezpieczeństwa. Obóz rozmieszczony był przy ulicach: Przemysłowej, Emilii Plater oraz Górniczej. Szacuje się, iż przez ten obozowy koszmar przeszło około 2-3 tysiące polskich dzieci, z czego około dwustu nie przeżyło straszliwych warunków – głodu, chorób i wycieńczenia.

Po przeprowadzeniu badań archiwalnych udało się odnaleźć informacje na temat pochówku 77 ofiar obiektu. Niestety, numery grobów nie pokrywają się z aktualnym podziałem cmentarza, co znacznie utrudnia prace poszukiwawcze. Dodatkowym wyzwaniem jest fakt, że w miejscach potencjalnego pochówku dzieci z obozu, po wojnie dokonano innych pochówków.