Intensywne prace nad przygotowaniem łódzkich drzew do nadejścia wiosny

Od samego początku nowego roku, miejskie służby w Łodzi nieustannie pracują nad pielęgnacją drzew. Zabiegi wykonywane są regularnie, codziennie dotykając różnych części miasta.

W dzielnicy Bałuty, konkretnie na ulicy Klonowej, podjęto działania mające na celu usunięcie z koron drzew wszystkich suchych i chorobowo zmienionych gałęzi oraz jemioły. Dodatkowo, przeprowadzono cięcie gałęzi i korzeni, które stanowiły realne zagrożenie dla budynków. Te rosnące bez kontroli skrywały widok na chodniki i niekontrolowanie rozrastały się na przestrzeń drogową.

Z kolei w części miasta o nazwie Widzew, szczególnie w pobliżu ulic Józefa, Niciarnianej i Kazimierza, oprócz przeprowadzanych zabiegów konserwacyjnych na drzewach, dokonano również przycięcia krzewów. Ponadto, na bieżąco usuwane są gałęzie już odłamane od drzew i leżące na ziemi.

W samym styczniu liczba drzew, które zostały poddane tego typu zabiegom wynosiła aż 347. Planuje się, że w lutym liczba ta będzie na podobnym poziomie.