Decyzja sądu: Kościół zobowiązany do wypłacenia 300 tys. zł odszkodowania ofierze księdza pedofila z filmu Sekielskiego

Bartłomiej Pankowiak, który stał się bohaterem filmu autorstwa braci Sekielskich pod tytułem „Zabawa w chowanego”, został przyznany kwotą przekraczającą 300 tysięcy złotych jako zadośćuczynienie za doznane krzywdy. To właśnie diecezja kaliska będzie zobligowana do wypłaty tej sumy. Rola Pankowiaka w filmie dokumentalnym polegała na ujawnieniu swojej traumatycznej historii, opartej na seksualnym wykorzystywaniu przez księdza Arkadiusza H.

Ważną rolę w sprawie odegrał Sąd Apelacyjny w Łodzi, który zdecydował o przyznaniu rekompensaty dla Pankowiaka. Diecezja kaliska, zobowiązana do wypłacenia sumy, została poinformowana o werdykcie sądu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzecznika kurii, diecezja „przyjmuje ten wyrok do wiadomości”.