Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego o zawieszeniu obrotu lekiem przeciwbólowym

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął rezolutną decyzję dotyczącą wstrzymania obrotu wszelkimi seriami szczególnie silnego leku przeciwbólowego, który jest zazwyczaj stosowany w sytuacjach poważnych urazów ciała. W preparacie, którego składnik aktywny stanowi morfina, wykryto niepokojące nieprawidłowości jakościowe. Wygląd tego leku uznano za niewłaściwy, co potencjalnie może narażać zdrowie i życie pacjentów na ryzyko.

Informacje o wynikach badań nad tym produktem leczniczym, zwanym „Autostrzykawka morfina przeciwko bólowi”, zostały przekazane Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu przez Narodowy Instytut Leków. Analiza przeprowadzona przez Instytut koncentrowała się na jednym szeregu produktu. Jednak ze względu na wykrycie poważnej wady jakościowej, Główny Inspektor Farmaceutyczny postanowił podjąć radykalne działania i zawiesić obrót wszystkimi seriami tego leku. Do decyzji tej przydzielono priorytet natychmiastowego wykonania.

Pod szczegółową lupą inspekcji znalazło się następujące lekarstwo: „Autostrzykawka morfina przeciwko bólowi (Morphini sulfas)”, w formie 20 mg/2 ml roztworu do wstrzykiwań.