Debata nad powstaniem Metropolii Łódzkiej nabiera tempa

Podczas niedawnej konferencji prasowej, senator Krzysztof Kwiatkowski podzielił się informacjami na temat działań podejmowanych w celu stworzenia Łódzkiej Metropolii. W dyskusji na ten temat włączyli się także wybitni politycy: prezydent Łodzi Hanna Zdanowska oraz były premier Jerzy Buzek, którzy z entuzjazmem podkreślali korzyści wynikające z tego przedsięwzięcia.

Senator Kwiatkowski zauważył, że projekt ten od pewnego czasu jest zablokowany przez marszałek Witek i Sejm nie rozpoczął jeszcze prac nad nim. Niemniej jednak, ustanowienie metropolii mogłoby przynieść dodatkowy miliard złotych na rozwiązanie problemów społecznych obywateli Łodzi i województwa łódzkiego. Jak podkreślił, eksperci są zgadzają co do tego, że metropolie i aglomeracje to miejsca najszybciej rozwijające się gospodarczo.

Jerzy Buzek, były premier, argumentował swoje stanowisko na przykładzie udanej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wyraził swoje niezadowolenie z faktu, jak długo musieli czekać na wdrożenie tego projektu. Według Buzka, funkcjonowanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przyniosło wiele pozytywów dla jej mieszkańców. Zwrócił uwagę, że w przeciwieństwie do tej metropolii, Łódź ma charakter metropolii monocentrycznej, co powinno ułatwić jej zarządzanie. Twierdził również, że powstanie łódzkiej metropolii oznaczałoby m.in. więcej udogodnień dla inwestorów oraz korzyści dla okolicznych gmin. Podkreślił, że metropolia jest instytucją, która równo obsługuje wszystkich mieszkańców na swoim obszarze i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju całego regionu, nawet tych miejscowości, które są z niej oddalone.