Czy będzie więcej chętnych na darmowe posiłki w Łodzi?

Darmowe posiłki dla uczniów i dzieci w wieku przedszkolnym w Łodzi są oferowane w ramach dwóch programów. Pierwszy z nich to rządowy „Posiłek w szkole i w domu”, a drugi lokalny programu wsparcia.

Wiele dzieci chętnych<\2>

Zgodnie z Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi, w zeszłym roku z bezpłatnych posiłków skorzystało prawie 2000 dzieci, a ta liczba może wzrosnąć z powodu wzrostu kryterium dochodowego programu o 300 PLN na osobę w rodzinie.

Zmiany w regulacji<\2>
Zmiany pozwolą na skorzystanie z darmowych posiłków przez więcej dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Codzienny, ciepły posiłek ma ogromny wpływ na prawidłowy rozwój każdego dziecka. Darmowy obiad, lub dla dzieci w wieku przedszkolnym – posiłki w czasie pobytu w placówce, jest obecnie dostępny dla dzieci z rodzin z dochodem na osobę unie większym niż 1200 PLN; w zeszłym roku dochód na osobę nie mógł przekraczać 900 PLN. W uzasadnionych przypadkach, jeśli uczeń lub dziecko w wieku przedszkolnym pochodzi z rodziny o dochodzie przekraczającym wspomnianą kwotę, ale chce mieć posiłek, dyrektor szkoły lub przedszkola może to zgłosić do Centrum Pomocy Społecznej, które podejmie odpowiednie działania.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?<\2>

Aby ubiegać się o darmowy posiłek dla dziecka, możesz odwiedzić jedno z piętnastu Punktów Pracy Socjalnej prowadzonych przez Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi na terenie całego miasta, wybierając najbliższą lokalizację do swojego miejsca zamieszkania. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Po zgłoszeniu potrzeby pomocy pracownik socjalny przeprowadza wywiad socjalny z zainteresowanymi.