Wielka inwestycja w Łodzi zmienia oblicze ulicy Wojska Polskiego

W Łodzi wykańczana jest monumentalna inwestycja, której celem jest gruntowna modernizacja i reorganizacja układu jednej z głównych arterii miasta – ulicy Wojska Polskiego. W ramach projektu zostały zaplanowane nowe tory tramwajowe, a także przestrzeń publiczna wzdłuż ulicy zostanie wzbogacona o ścieżki rowerowe, parkingi i piesze alejki.

Jednym z najważniejszych elementów remontu jest instalacja nowych torów tramwajowych. Prace obejmują montaż betonowych płyt pod torowisko oraz samego torowiska na całej długości modernizowanego odcinka. Ponadto, ekipy remontowe intensywnie przygotowują się do przeprowadzenia próbnych jazd tramwajów należących do MPK Łódź.

Na skrzyżowaniu z ulicą Marynarską trwają prace związane z ustawianiem krawężników oraz układaniem obrzeży wokół terenów zieleni. Na odcinku w pobliżu ulicy Obrońców Westerplatte ekipy nadal pracują nad drogą dla rowerzystów i ciągiem pieszo-rowerowym, kończą też prace nad parkingiem. Wkrótce rozpoczną się tam prace związane z układaniem asfaltowej warstwy wiążącej.

Na skrzyżowaniu z ulicą Chryzantem, gdzie trwa przebudowa wjazdu na ulicę Wojska Polskiego, również panuje gorączka prac. Nie tylko na głównej arterii, ale i na przyległych do niej ulicach regulowane są studnie, wpusty, a także podłączane są nowe słupy oświetleniowe. Wykonawca intensywnie przygotowuje się również do nasadzeń roślinności.