Szczyt Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie trwa

W pierwszych dniach grudnia, dokładnie dzisiaj i jutro w Łodzi odbywają posiedzenie Rady Ministerialnej OBWE. W tym celu w Łodzi spotkają się delegaci aż z 52. krajów.

Kto bierze udział w posiedzeniu?

Podczas spotkania na szczycie nie zabraknie takich osób jak szef MSZ Wielkiej Brytanii James Cleverly, szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock, szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba. Obecny jest również podsekretarz stanu Victoria Nuland. Podczas spotkania przedstawiciele krajów lub ich pełnomocnicy pochylą się nad przeglądem i oceną sytuacji bezpieczeństwa w obszarach Euroatlantyku i Eurazji w wymiarze polityczno-wojskowym. Nie zabraknie także tematów gospodarczo-ekologicznych oraz ludzkich na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Wyznaczone zostaną również dalsze kroki działania na rok 2023.

Wielkie otwarcie posiedzenia

Dziś odbyło się uroczyste otwarcie posiedzenia rady oraz sesja otwarcia. Miejsce miały również dwa boczne panele. Jeden z nich dotyczył zapobiegania kryzysowi związanemu z handlem ludźmi w regionie.

Plan na piątek

2 grudnia, czyli w piątek odbędzie się z kolei sesja zamknięcia i wspólna konferencja prasowa szefów Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Polski i Macedonii Północnej oraz sekretarz generalnej OBWE Helgi Schmid. W piątek nastąpi również symboliczne przekazanie przewodnictwa w OBWE ministrowi spraw zagranicznych Macedonii Północnej Bujarowi Osmaniemu. To tam odbędzie się posiedzenie w 2023 roku.