Plan wydania obligacji na finansowanie inwestycji w mieście Łódź

Władze miasta Łodzi planują emisję obligacji na kwotę 160 milionów złotych. Decyzja ta wymaga jednak zgody łódzkiej Rady Miejskiej.

Ta propozycja emisji obligacji ma na celu pozyskanie środków na sfinansowanie sześciu kluczowych projektów. Oto one:

Pierwszy dotyczy budowy i przebudowy linii tramwajowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego, od ulicy Franciszkańskiej do Strykowskiej. Projekt obejmuje również przebudowę układu drogowego, niezbędną infrastrukturę oraz stworzenie nowego połączenia tramwajowego wzdłuż ulicy Strykowskiej, kończącego się przystankiem ŁKA Łódź-Marysin.

Następnie, dla poprawy komunikacji miejskiej, planowany jest kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej. Ten projekt zakłada również zakup nowego taboru obsługującego trasę W-Z oraz inne linie komunikacyjne i modernizację łódzkich zajezdni tramwajowych.

Trzeci, czwarty i piąty projekt to szeroko zakrojone rewitalizacje obszarów centrum Łodzi. Pierwszy z nich obejmuje obszar o powierzchni 7,5 hektara, ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 roku, Kilińskiego, Jaracza i pierzejami po drugiej stronie tych ulic. Drugi projekt (Projekt 2 (c) – „R”) to kontynuacja już rozpoczętych działań rewitalizacyjnych. Trzeci natomiast to obszar o powierzchni 32,5 hektara, otoczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 roku, Próchnika oraz pierzejami po drugiej stronie tych ulic.

Szósty i ostatni projekt to dodatkowe działania rewitalizacyjne w centrum miasta nazwane Projektem 5(c).