Innowacyjne oczyszczanie łódzkiego stawu przy ul. Tomaszowskiej za pomocą bakterii – pierwsze takie rozwiązanie w mieście!

Pierwszy raz w historii Łodzi bakterie mają na celu oczyszczenie wodnego zbiornika położonego przy ulicy Tomaszowskiej. Ta nowatorska metoda, korzystająca z aktywności mikroorganizmów, zapewnia bezpieczeństwo dla ryb i roślin w nim mieszkających, a jednocześnie gwarantuje krystalicznie czystą wodę.

Zbiornik wodny, który jest zlokalizowany na rzece Olechówce nieopodal ulicy Tomaszowskiej, stał się domem dla wprowadzonych do niego korzystnych bakterii. Te małe organizmy mają za zadanie stopniowo ulepszać jakość wody. W swojej pracy skupiają się na rozkładzie zanieczyszczeń oraz eliminacji związków azotu i fosforu, które stanowią podstawowe źródło pożywienia dla glonów i sinic.

Wprowadzenie tych prozdrowotnych mikroorganizmów do zbiornika ma kluczowe znaczenie dla równowagi biologicznej całego ekosystemu. W rezultacie ich działania woda będzie zawierać więcej tlenu, co przyczyni się do poprawy warunków życia dla wszystkich żyjących tam organizmów. Prezentowany tu innowacyjny sposób bioremediacji jest nie tylko bezpieczny dla środowiska, ale też nie wymaga opróżnienia zbiornika ani użycia szkodliwych chemikaliów. Ta metoda ma wielki potencjał i w niedalekiej przyszłości może być z powodzeniem wykorzystana do oczyszczania innych miejskich cieków wodnych.